בוררויות

כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה.

– מנחם אלון

במסגרת ייעול ההליכים, ועל פי רצון הצדדים, מובאים עניינים שבמחלוקת בפני בורר שנבחר, חלף התדיינות ממושכת בבית המשפט. מדובר בהליך משפט המוסדר בחוק, ואולם מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט.

בבואו להכריע במחלוקת, יקיים הבורר הליך מעין שיפוטי, הכולל שמיעת טענות הצדדים, בחינת הראיות המונחות בפניו, והכרעה במחלוקת באמצעות פסק בוררות.

נדרשת הבנה, וכן נדרשים ידע וניסיון ייחודיים להליך הבוררות על מנת להביא לתוצאה הרצויה. משרדנו מייצג בהליכי בוררות במשך שנים רבות, והוא בעל מומחיות רבה החל מהשלב הראשוני שבחוזה ההתקשרות, בו מעוגן "סעיף הבוררות", המחייב התדיינות בפני בורר, ועל אחת כמה וכמה בשלב ההתדיינות גופה.

המוניטין של משרדנו בתחום הבוררות גבוהה, וזאת בשל ההצלחות המזהירות שנלוו לתיקים שטופלו על ידו. הכירות מעמיקה עם תחום הבוררות כוללת פנייה לערכאה השיפוטית המתאימה בעת הצורך, וזאת כדי להוציא צווים מתאימים, כמו גם ניהול ההליך עד לאישור פסק בורר בפני בית המשפט, או הגשת התנגדות לפסק תוך עמידה בסדי הזמנים הקבועים בחוק.

כמו כן, משרדנו מקיים הליכי בוררות ברמה הגבוהה ביותר תוך שימת דגש ושמירה על מקצועיות אמינות וכבוד הצדדים.