כתובתינו: רח' נג'ארה 36, ירושלים מיקוד 95471
טלפון: 02-6514780
פקס:   02-6517690
אימייל: MosheFogelAdv@gmail.com
שעות פעילות המשרד: 08:00-20:30 למעט יום ו'

כתובת המשרד